HAKİMLƏR


TƏHSİL SİSTEMİNDƏ ÇALIŞAN BEYNƏLXALQ TİTULLU HAKİMLƏR

BEYNƏLXALQ HAKİM-lər (INTERNATIONAL ARBITERS) 

IA
Qüdrət İsmayılov

IA
Şaiq Quliyev

IA
Azər İbrahimov

IA 
Mahir Cəfərov

IA
Cavanşir Bağırov

IA 
Elşad Abdullayev

 FİDE HAKİM-ləri (FIDE ARBITERS)

FA
Elvin Hüseynov

FA
Rasim Əliyev

FA
Nəsir Nuriyev

FA
Azər Mirzəyev

FA
Söhrab Murtuzov

FA
Təranə Səidova

FA 
Səadət Səfərova

FA
Gülnarə Süleymanova

FA
Sadiq Mehtiyev

FA
Məmmədsalam Qurbanov

FA
Eldar Cabbarov