Məsələ müsabiqəsi – №1

30.09.2019, 18:30

Müsabiqənin nəticələri:

28.09.2019, 11:00

Məsələlər Azərbaycan Respublikasının Əməkdar məşqçisi, Azərbaycan Şahmat Federasiyasının Bəstəçilik komissiyasının sədri, Sumqayıt şəhər 2 nömrəli Uşaq-gənclər idman-şahmat məktəbinin məşqçi-müəllimi İlham Əliyev tərəfindən təqdim olunub. 

İlk öncə qaydalarla tanış olun:
Bütün tapşırıqlarda oyunu ağlar başlayır.
#2 (ikigedişli) : ilk gedişi yazın.
#3 (üçgedişli), #4 (4 gedişə mat) və #5 (5 gedişə mat) : ilk gedişi verin, mümkün olan təhlükəni və ağların sonuncudan qabaqkı gedişinə kimi variantları yazın.
Etüd: Tam uduş olana kimi bütün gedişləri yazın.
 
Həlletmə qaydalarından:
Həllər aşağıda göstərildiyi kimi yazılmalıdır:
1) birbaşa mat məsələlərində (#2 – ikigedişli, #3 – üçgedişli, N# –
 çoxgedişli): bütün variantların bütün həlləri, təhlükə də daxil olmaqla (burada son mat gedişini yazmaq vacib deyil), tam həlli ilə verilir, yalnız qaraların son gedişi və agların mat gedişi yazılmır. İkigedişli məsələlərdə yalnız ilk gediş, üçgedişlidə təhlükə daxil olmaqla, bütün variantlar ağların ikinci gedişinə kimi yazılır və s.
2) yardımmat: bütün gedişlər yazılır.
3) əks-mat: bütün variantlarda, mat gedişindən əlavə gedişlərin hamısı yazılır.
4) etüdlər: bütün gedişlər tam qələbə və ya heç-heçəyə kimi yzaılır.
5) əgər təhlükə yazılmayıbsa tələb olunan bütün gedişlər verilməlidir.
6) bir neçə həlli olan məsələlərdə həllçi tələb olunan bütün həlləri, qalan bütün məsələ və etüdlərdə isə yalnız bir həll verilməlidir.
7) əgər həllçi əlavə həll tapdığına inanırsa o bunu həllin yerinə verə bilər. Bu halda, o 8-ci bəndə əsasən əlavə həllin bütün həllini verməlidir.
8) düzgün və tam həll və ya əlavə həll 5 xalla qiymətləndirilir. Həll tam verilmədikdə xallar azalır. 
Məsələlərin cavablarını yazmaq üçün verilmiş son müddət 1 gün uzadılaraq 29.09.2019-cu il saat 14:00-dək çəkilmişdir.

Qeyd: Cavabları aşağıdakı rəy bölməsində yazın. Rəy bölməsində göstərilən qrafalarda adınızı, soyadınızı və email adresinizi yazmağınız tələb olunur. 

Bütün cavabları 1 rəydə yazmağınız lazımdır.

You May Also Like

11 thoughts on “Məsələ müsabiqəsi – №1

 1. 1-Fc5-Fg42.Fg3, 1…Tg22.Şg2
  2-Af5-Fh22.Ae7,1…c42.Ve5
  3-Ag2-Th72.Tc4-Tc73.Ta3,1…Th62.Td4-Td63.Ta3
  4-e3-Şe62.Fe5-Şe53.Ve7,1…Şc62.Fc5-Şc53.Vc7
  5-Şg6-Şc32.h7-Şc23.h8=T-Şc34.Tc8,1…Şc52.h7-Şc63.h8=V-Şc74.Vc3
  6-Aa3-ba2.Fa2-Şa23.Ad3-Şa14.Ac1-a25.Ab3
  7-h5-gh2.gh-a33.Şa1-g44.h6-Şd85.h7-Şd76.h8=A
  8-g5-Fh42.g6[ve ya gh her ikisi qelebedir]-Ff63.d7-h24.Şg2

 2. 1. Məsələ – 1.Variant – 1.Fc5 Fb5 2.Fb6#
  2. Variant – 1.Fc5 Tb5 2. Va2#
  3.Variant – 1.Fc5 Tb7+ 2. Şxb7#
  2. Məsələ 1.Variant – 1.Af5 Fh2 2.Ae7# (Qara daşlarda At və ya Filin hər hansı həmləsindən sonraAe7#)
  2. Variant – 1.Af5 c4 2.Ve5#
  3.Variant – 1.Af5 d6 2.Txd6#
  3.Məsələ, Bu məsələdə qaraların dəqiq həmlələrlə matı 6 həmləyə kimi uzadmağı mümkündür. 3 həmlədə mat belə ola bilər 1.Ff4 Txa8 2. Txa8 Şh4 6. Th8#
  4.Məsələ

 3. 1/1.Fc5 Fb5 2.Fb6 /1.Fc5 Tb5 2.Va2 2/1.Af5 d6 2.Td6 /1.Af5 Fd4 2.Ae7 3/1.Ag2 Th7 2.Te4 Tg7 3.Th4 4/1.e3 Se6 2.Fe5 Se5 3.Ve7 /1.e3 Sc6 2.Fc5 Sc5 3.Vc7 5/1.Sg6 Sc5 2.h7 Sc6 3.h8V Sc7 4.Vc3 /1.Sg6 Sc3 2.h7 Sc2 3.h8T Sc3 4.Tc8 6/1.Aa3 ba 2.Fa2 Sa2 3.Ad3 Sa1 4.Ac1 a2 5.Ab3 7/1.h5 gh 2.gh g4 3.h6 a3 4.Sa1 Sd8 5.h7 Sd7 6.h8A Se8 7.Ag6 Sf7 8.Af4 Sg7 9.Ad3 Sg6 10.Ac5 Sf5 11.Ab7 Se5 12.Ac5 8/1.g5 Sb6 2.c5 Sa6 3.d7 Fa5 4.g6 Sb7 5.g7 Sc7 6.g8V

 4. 1. Fc5 Fb5
  Fb6 #
  2. Af3 Fd4
  Td6 #
  3. Ag2 ( Th7
  Tc4 Tc7
  Ta3 #)
  … Th6
  Td4 Td6
  Ta3 #
  4. e3 (Şe6
  Fe5 Şe5
  Ve7 #)
  … Şc6
  Fc5 Şc5
  Vc7 #
  5. Şg6 Şc3
  h7 Şc2
  h8T Şc3
  Tc8 #
  6. Aa3 ba
  Fa2 Şa2
  Ad3 Şa1
  Ac1 a2
  Ab3 #
  7. h5 gh
  gh g4
  h6 Şe8
  h7 Şd7
  Şa1 a3
  h8A +-
  8. g5 Şb6
  c5+ Şc5
  d7 Fa5
  g6

 5. 1.(Fc5) 2.(A f5) 3. (1.Ag2-Tb8 2.Tb8-Sg3 3.Tb3) 4.(1.e3-Se6 2.Fe5-Se5 3.Ve7)
  5.(1.Sg6-Sc3 2.h7-Sc2 3.h8T-Sc3 4.Tc8) h8 vezir alsa pat olurdu. 6.(1.Aa3-ba 2.Fa2-Sa2 3.Ad3-Sa1 4.Ac1-a2 5.Ab3) 7.(1.h5-a3+ 2.Sa1-Sd7 3.h6-Se8 4.h7-Sf8 5.h8V) shax piyadaya catammir
  8.(1.g5-hg 2.d7-Sa6 3.d8V-g4 4.Sg4-h2 5.Vs8-Sb6 6.Vb8-Ss5 7.Vh2)

 6. Qədirli Ömər Fərid oğlu
  1) 1.Fc5
  2) 1.Af5
  3) a) 1.Ag2 – Th7 2.Tc4
  b)1.Ag2-Th6 2.Td4
  c)1.Ag5-Th5 2.Te4
  4) a) 1.e3-Şc6 2.Fc5
  b) 1.e3-Şe6 2.Fe5
  5) a) 1.Şg6-Şc5 2.h7-Şc6 3.h8=V
  b) 1.Şg6-Şc3 2.h7-Şc4 3.h8=V
  c) 1.Şg6-Şc3 2.h7-Şc2 3.h8=T
  6) 1.Aa3-b:a 2.Fa2-Şa2 3.Ad3-Şa1 4.Ac1-a2 5.Ab3
  7) a) 1.h5-g:h 2.g:h-Şd7 3.h6-Şe8 4.h7-Şf7 5.h8=V
  b) 1.h5-a1=V 2.Şa1-g:h 3.g:h-Şd7 4.h6-Şe8 5.h7-Şf7 6.h8=V
  c) 1.h5-a3 2.Şa1-b2 3.Şa2-g:h 4.g:h-Şd7 5.h6-Şe8 6.h7-Şf7 7.h8=V
  8) a) 1.g5-Fd2 2.g6-Fc3 3.d7-Fc6 4.g7-Fg7 5.d8=V
  b) 1.g5-h:g 2.d7-Şa6 3.d8=V
  c) 1.g5-Fh4 2.g6-Ff6 3.d7-Şa6 4.g7-Fg7 5.d8=V

 7. 1.Fc5
  2 Ac6
  3TG4-TD8 2TA5 – КРh6-TH5
  4AB5-КРс6 2крb4 – крd5 3vd7-крe4 4vd7
  5Крg6-крс5 2h7-КРс6 3h8=v -КРс7 4VC5
  6fc4-b3 2КРВ3- КРВ1 2АD3-КРА1 3СВ3-КРВ1 4FС2
  7H5-GH 2GH-КРd8 3H6
  8G5-HG 2D7

Comments are closed.